Data Wrangler

Health Data Management Tool

Animatie over kwaliteitstregistraties (NVZ)

REGISTRATIE van KWALITATIEVE GEGEVENS


Om kwaliteitsvragen en registraties beter te managen is de Data Wrangler ontwikkeld. Data Wrangler stelt vragen uit kwaliteitsregistraties integraal beschikbaar in het EPD. Dit voorkomt dubbele registratie waardoor de registratielast drastisch zal verminderen. Zo worden onnodige kosten vermeden en heeft de specialist meer tijd over voor zijn belangrijkste taak : mensen beter maken.

Wanneer beantwoording in het EPD plaats vindt, transformeert de Data Wrangler deze gegevens in een formaat dat ingelezen kan worden door de diverse kwaliteitsregistraties.

Een ander belangrijk voordeel : u beschikt altijd over uw gegegevens wanneer u dat wenst !

De functionaliteit

Door de vragen van de kwaliteitstregistraties vanuit het EPD te beantwoorden voorkomt u dubbele registratielasten. Bovendien kan iedereen die u autoriseert beschikken over de data die anders alleen via een externe website benaderbaar zijn.
De Data Wrangler zorgt er tevens voor dat uw ziekenhuis voldoet aan de eisen die kwaliteitsregistraties stellen aan de automatische levering van data.

Klik hier voor een overzicht van kwaliteitsregistraties (NVZ)


EPD Content

De vragenlijsten, opgesteld door wetenschappelijke commissies, worden aangeboden in een format dat door uw ZIS kan worden geimporteerd. Hierdoor kunt u de vragen (en antwoorden !) integraal beschikbaar stellen in het EPD.

Data Mapping

Hiermee realiseert u de vertaalslag tussen vragen in het EPD en de kwaliteitsregistratie. Iedere vraag uit de kwaliteitsregistratie wordt gekoppeld aan een vraag of antwoordmogelijkheid uit het EPD.

Data processing

Middels het aanroepen van een web-service wordt het dossier van een patient geanalyseerd op de beantwoording van de vragenlijst. Het resultaat is direct beschikbaar voor verzending.

Archiving

Alle verzonden documenten worden voorzien van een versienummer. De historische beantwoording van vragen is altijd oproepbaar. Ook indien het EPD is gewijzigd, en de eerder gegeven antwoorden niet meer oproepbaar zijn vanuit het EPD.

De implementatie


De volgende stappen worden doorlopen bij de integratie van een kwaliteitsregistratie in het EPD

Inventariseer

 • Welke vragen worden gesteld
 • Wat is relevant voor U
 • Wat wordt al geregistreerd
 • Welke antwoorden zijn standaard

PAS epd AAN

 • Neem de vragen over in het ZIS
 • Pas workflow optioneel aan
 • Maak de mapping

Registreer

 • Registreer tijdens het zorgproces
 • Vink deelname registratie aan
 • Controleer de data
 • Verstuur de ingevulde vragenlijst

Contact


U kunt hier uw contactgegevens invoeren. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op